Om Sex Revolution

Vilka är Sex Revolution?

Du kanske råkade hamna på denna sida när du gjorde en sökning på nätet eller genom att klicka på nån länk och nu undrar du vad det här är för en konstig sida.

Detta är en kristen sida.

Den är skriven av kristna men riktar sig till alla.

Med denna sida vill vi fylla ett tomrum som vi upplever finns i samhället.
Det ges en tydlig bild ifrån media och skolväsendet om vad sex är och hur det ska upplevas. Vi vill med denna sida ge information om hur en Biblisk syn på sex kan se ut.

Med ordet revolution brukar man mena att omkullkasta ett redan etablerat system.
Det är precis vad vi ämnar göra!
Vi vill omkullkasta den snedvridna bilden av sex som finns i vårt land. Vi vill återerövra Guds tanke med sex. Vi vill visa hur Gud skapade sex till att åtnjutas inom äktenskapet. Han skapade det till något som är skönt och som Han anser är något gott.

Denna sida vill även ge dig hjälp som brottas med porr eller homosexuella tankar.