Skilsmässa

Finns det tillfällen då man får skilja sig?

 

Hur ser Bibeln på skilsmässa? Finns det tillfällen då man får skilja sig?

Detta kan ibland betraktas som ett känsligt ämne. Statistiken vittnar om att många har erfarit en skilsmässa, nästan hälften av alla äktenskap i Sverige idag resulterar förr eller senare i skilsmässa enligt SCB’s statistik. Genomsnitts tiden för hur länge ett äktenskap varar är idag ca 12 år.
Även bland kristna ligger antalet skilsmässor högt.
När vi talar om detta är vi väl medvetna om att många som kanske läser detta har genomgått en skilsmässa eller har en nära anhörig som gjort det.

Vi vill inte döma människor som har skilt sig, men samtidigt vill vi verka för att lyfta fram Bibelns ord om äktenskap och skilsmässa.

Jag säger inte att det alltid är så här, men ofta har man kommit att betrakta skilsmässa som en naturlig lösning på problem i äktenskapet som inte verkar gå att lösa. Ibland kan det till ock med vara så att man överväger att skilja sig helt enkelt för att gnistan verkar slocknat och kärleken inte är lika glödande som den en gång var.
I samhället idag är skilsmässa något accepterat och betraktas som hur naturligt som helst.
Man kan idag enkelt skilja sig på nätet via tjänster som t ex skilsmassaonline.se. Personligen tycker jag det är ytterst smaklöst att skapa nån sorts virtuell ”drive-in” variant av något så allvarligt som en skilsmässa.

Gud skapade äktenskapet för att vara ett heligt och livslångt förbund mellan en man och en kvinna.

När Gud skapade äktenskapet så gjorde han det för att det skulle vara ett oupplösligt förbund mellan mannen och kvinnan.
Ett förbund innebar på Bibelns tid något oupplösligt, något som var bindande i flera generationer. Man talade ofta om sk blodsförbund där två parter skar sig själva i handen och blandade blodet genom en handskakning och där man sedan uttalade löften till varandra. Mer om detta finner du här.
Min fru och jag har beslutat att ordet skilsmässa inte ska få finnas i vårt ordföråd. Vi vill inte ens låta det finnas där som en möjlighet. Vi ser löftena som vi gett varandra som heliga. Vi har lovat varandra trohet i både framgång och motgång, i nöd och lust.

Barnen glöms ofta bort.

När man ger upp ett äktenskap där det finns barn inblandade blir det alltid en påfrestning för dem. Studier visar att barnen löper stor risk att drabbas av depression och skuldkänslor vid en skilsmässa. Ofta förstår de inte varför det skett och det blir naturligt att de ställs inför valet att behöva välja sida. De söker hitta vem av de båda föräldrarna som bär skulden för det som hänt.

Jesus och skilsmässa.

När Jesus frågas av en samtida religiös man om hans syn på skilsmässa svarar han:

”Han svarade: ”Har ni inte läst att Skaparen från begynnelsen gjorde dem till man och kvinna och sade: Därför skall en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött? Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman skall människan inte skilja åt.”  (Matt 19:4-6)

Här slår Jesus fast att det är fråga om något som inför Gud har förts samman, något om människan inte får skilja på. Det finns dock undantag enligt Jesus, han säger längre ner i texten:

”Jag säger er: Den som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt och gifter sig med en annan, han begår äktenskapsbrott.” (vers 9)

När får man enligt Bibeln skilja sig?

Enligt Bibeln får man skilja sig när den ena parten har varit otrogen. Det står inte att man ska skilja sig då, men det är möjligt att göra det om det så önskas.
Jag är medveten om att det finns situationer där den ena parten är misshandlad eller där det av andra skäl är ohållbart att vara gift med den andre. Jag kan inte utala mig om enskilda fall men som regel är det endast äktenskapsbrott som kan föranleda en skilsmässa enligt Bibeln.

Jag tror att vi allt för ofta hastar in i en skilsmässa när vi egentligen borde försöka rädda äktenskapet. Skilsmässa är i många fall inte den allra sista utvägen, utan snarare något man ser som en lösning på problemen man har.

Skilsmässa är aldrig en lösning! Det är dock ibland nödvändigt men det är inte en lösning på problem.

Låt oss ställa oss upp och kämpa för upprättade familjer och äktenskap i det här landet!
Jesus dog på korset för oss, hans blod rann för att vi skulle få läkedom. Jag tror att Gud kan hela varje sår som kan finnas i ett äktenskap, Han vill inget hellre än att upprätta relationen mellan två makar. Vänd dig till honom med era problem, sök Honom i bön tillsammans och kontakta några kristna äktenskapsrådgivare för att få hjälp att ta er igenom det svåra ni har just nu.

Tveka inte att kontakta oss om ni behöver förbön eller hjälp!

Jesus vill hela och upprätta äktenskap!