Porr

”Ni har hört att det är sagt: Du skall inte begå äktenskapsbrott. Jag säger er: Var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta”  Matt 5:27-28

Det finns bland kristna blandade meningar om porr. En del skulle säga att det bara är skadligt eller synd om det går ut över andra människor eller om man skadar sig själv genom ett destruktivt beteende.
Jag kommer i denna artikel inte ens ta med argument som att det skulle vara förnedrande för kvinnor, skapa en skev bild om sex, vara beroendeframkallande osv.
Nej, i denna artikel ska vi kolla på vad Bibeln säger om porr.

För bara 20 år sedan fanns inte porren tillgänglig på samma sätt som idag. De som var intresserade av sånt kunde hitta det på en hylla tidningar långt bak i affären eller på en tydligt utmärkt hylla bland filmerna i videoaffären. Det fanns ett avstånd och en distans som inte finns idag. Om man skulle få tag på porr fanns det en rad trappsteg att ta och de som inte verkligen ville det hindrades oftast av samvetet eller skammen när det väl blev dags att köpa eller hyra porren.
Idag är det inte så! Idag finns porren tillgänglig i varje människas hem genom internet. Det som annars var bortskyfflat på en hylla finns nu endast några musklick bort.
Hela 12% av internet utgörs av porr* (det är detsamma som 420 miljoner sidor!)
”Ja, men” säger du kanske, ”det är ju inte så många som kollar på porr väl?”. Det är det visst!
Hela 42.7% av alla internetanvändare beräknas ha kollat på porr*. I en undersökning visade det sig att även i kristna familjer var porr ett problem, nästan lika många procent gick där ibland ut på porrsidor.

Åldern då pojkar kommer i kontakt med porr har sjunkit till ett genomsnitt på 11 år*.
Det är dock inte bara män som kollar på porr. Hela 27% av alla porrsurfare är kvinnor.
I porren finns något starkt beroendeframkallande som inte är att ta lätt på. Den sexuella driften i människan har hand om utsöndringen av belöningsämnen såsom endorfin och dopamin. Den kemiska reaktionen i kroppen vid en orgasm kan liknas vid belöningen en heroinmissbrukare känner.

Behovet av att söka upp porr brukar ibland bortförklaras med ett missnöje inom äktenskapet eller en längtan efter ömhet och närhet. Porren kan inte ge dig något av detta!

Är porr bara synd om man är gift?

Det är ett vanligt missförstånd att äktenskapsbrott endast är knutet till att vara gift. Således brukar en del bortförklara bibelord om äktenskapsbrott med att det endast är äktenskapsbrott om man är gift. I Bibeln används orden för äktenskapsbrott och otukt om vartannat och det görs ingen tydlig distinktion mellan dem. Utöver detta kan sägas att eftersom sex är skapat enbart för äktenskapet så är all form av sex utanför äktenskapet i sig själv ett brott mot äktenskapet.

Om vi går tillbaka till bibelordet i början:
Var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta”
Ordet som här översätts ”begär” är på grekiskan epithymeō och betyder att lusta efter, se med lusta. Detta är hela syftet med porr, att väcka lusta. Det finns bara en person som du har rätt att se på med längtande blickar och det är din hustru/man!

Jesus säger här också något väldigt radikalt, Han säger att man faktiskt har haft en form av sex med personen ifråga, ”i sitt hjärta”. Självklart inte på samma sätt som när man genom samlaget har förenats, men likväl har man i sitt hjärta begått en sexuell handling med den man lustar efter. (det finns många som fantiserar om andra människor och där blir det ju ganska tydligt; man har i sitt ”inre”, ens ”hjärta”, sex med den man fantiserar om)

Jesus ser allvarligt på denna synd, han säger följande i nästa vers:

”Om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig! Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kastas i Gehenna.”  Matt 5:29

Enligt Jesus är synden allvarlig, den skiljer människan från Gud. Tänk alla gånger vi står inför Gud i en gudstjänst och lyfter upp våra händer och prisar Herren men inget händer. Mötet känns trist och livlöst, Gud känns ljusår bort. Kan det ibland vara så att vår synd hindrar Guds härlighet från att komma?
Vi uppmanas i 1 Tim 2:8 att ”männen på varje ort skall be med heliga, upplyfta händer”. Vad händer när heligheten försvinner, vad händer när det finns synd som inte är uppklarad? Jag tror att härligheten avtar.

Jesus lämnar oss dock inte utan en plan, han lämnar oss inte utan hopp om att det ska bli bättre, Han säger ”Om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig!”
Självklart menar han inte att vi ska göra detta rent fysiskt!
Nej, han menar att det som nu orsakar att vi faller i synd borde vi kasta bort.
Det är underbart att få bli renad i Jesu blod! Att få sin synd förlåten!

Det första du måste göra är att bekänna din synd inför Gud.
”Då uppenbarade jag min synd för dig, jag dolde inte min missgärning. Jag sade: ”Jag vill bekänna mina överträdelser för HERREN.” Då förlät du mig min syndaskuld” (Ps 32:5)
Sedan måste du göra dig av med all porr. Har du det sparat det på datorn så radera det, har du det på DVD eller tidningar så släng det! Gör dig av med det som är ont!
David skriver i Psaltaren 101:3 ”Jag vänder ej mitt öga till det onda. Att handla trolöst hatar jag, det skall inte finnas hos mig.”
Om du dras till olämpliga sidor på nätet så installera något program som hjälper dig att filtrera bort porr (sök på Net Nanny eller X3Watch)
MEN det allra bästa är om du tar kontakt med någon som du har förtroende för och bekänner ditt porrsurfande för denne. Det är oerhört skönt att få bekänna sin synd för en annan kristen!
”Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra”  (Jak 5:16)
Att bekänna för någon annan gör också att du kan ha denne som en ”accountability partner”, någon som får rapport om du skulle gå in på en porrsida och som kan be med dig om du skulle råka falla. (det finns dataprogram som fungerar på detta sättet, de rapporterar om du har kollat på porr till din accountability partner via mejl)
Om du har problem att hitta en sådan är du varmt välkommen att kontakta oss, vi lovar att hjälpa dig!

Det finns ingen synd som inte Jesus vill förlåta! Han älskar dig och vill inget hellre än att umgås intimt med dig! Han vill att allt som förorenar ditt sinne och som hindrar er relation ska lyftas av, Han vill göra dig verkligt fri!

”Om nu Sonen gör er fria, blir ni verkligen fria.” (Joh 8:36)

Det kan ibland kännas hopplöst att bli fri från ett porrberoende men det går ALLTID, det finns ingen boja som inte kan krossas och inget beroende som inte går att bryta i Jesu Namn!
Den här sidan finns till för att hjälpa dig, tveka inte att kontakta oss så ber vi för dig och hjälper dig med uppmuntran och råd!

Gud välsigne dig!

 

*Källa: internet-filter-review.toptenreviews.com