Homosexualitet

Obs! Vi vill inte på något sätt såra människor eller utrycka förakt för homosexuella. I denna artikel vill vi berätta om den Bibliska synen på homosexualitet. Vi vill även visa på att för den som känner att den inte längre vill leva ut en homosexuell livsstil så finns det möjlighet att bli fri från denna. Detta betyder inte att det är fråga om att botas från en sjukdom. Nej, det handlar om att på samma sätt som man kan bli fri från alla typer av destruktiva eller tvångsmässiga beteenden så kan man bli fri även från homosexuella tankar och känslor.

Genom tiderna har homofobin ofta fått agera utgångspunkten för förkunnelsen från predikstolarna. Homofober har funnits i alla tider både i kyrkan och det profana rummet, oftast har dock homofobin tillskrivits kyrkan, vilket inte är rättvist.
Jag har själv vänner som är homosexuella och för mig är det ingen skillnad mellan dem och mina andra vänner. Vad kristenheten dock ibland har glömt bort är att homosexualitet är en synd på samma sätt som äktenskapsbrott, stöld, hädelse och lögn. Bibeln gör ingen skillnad på synder. En människa kommer inte till helvetet för att den är homosexuell, nej, den kommer dit därför att den inte tagit emot Jesus som Herre och blivit född på nytt.

Med detta sagt ska vi nu titta närmare på vad Bibeln har att säga om homosexualitet.
I Tredje Mosebokens 18:e kapitel räknas det upp sexuella synder, i vers 22 räknas den utlevda homosexualiteten upp som en av dessa synder.
Denna syn fortsätter även i Nya Testamentet. Paulus talar om detta i flera av sina brev, både i Romarbrevet, brevet till Timotheus och i Korintierbrevet. Låt oss titta lite närmare på den sistnämda:

”Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike”  1 Kor 6:9-10

Som jag tidigare sa så delar inte Bibeln upp synderna i grader. Här jämställs denna synd med avgudadyrkan och äktenskapsbrott.
Men det intressanta är att den väljer att göra en tydlig markering om att när det gäller homosexualitet så är det fråga om utlevd sådan som är synden.
Vad är skillnaden?
Jag tror till skillnad från många, att homosexualitet inte är en läggning. Jag vet att folk kommer rasa mot detta och säkert komma med en massa argument mot, men jag står fast vid min åsikt. Jag tror inte att man föds som homosexuell. Jag tror att upplevelse och psykologiska element tillsammans skapar det som kallas för homosexualitet. När jag ber för en homosexuell som vill bli fri så ber jag för dennes homosexuella tankar och känslor. Jag tror att det handlar om frestelser till synd på samma sätt som man kan bli frestad till vilken annan synd som helst. Jag tror att alla kan attackeras av tankar som säger att man ska snatta men jag tror inte att det gör personen ifråga till en tjuv. Bibeln gör en tydlig skillnad mellan att brottas med tankar som är av en homosexuell karaktär och att faktiskt leva ut dessa. Vem som helst skulle kunna få en tanke om att begå äktenskapsbrott, men att sen faktiskt gå iväg och ligga med en annan hustru än den man är gift med, är en helt annan sak.

Men om det inte är tillåtet att leva ut sina känslor hur ska man då klara av att leva som kristen?
Gud uppmanar oss aldrig att göra något som vi inte klarar av!
Låt oss titta på nästa vers:

”Sådana var en del av er. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande.”  (vers 11)

Ingenstans i Bibeln kallas homosexualitet för en sjukdom, det kallas istället för synd. För varje synd finns rening genom Jesu blod.
Vad var det som Paulus säger att en del av läsarna i Korint hade varit? Jo det har ju räknats upp en mängd synder i föregående vers (som vi nämnde tidigare, räknas äktenskapsbrott, avgudadyrkan, stöld, girighet, otukt upp) MEN en av de synderna var ju homosexualitet.
Nu säger här Paulus att de HAR varit det men inte längre ÄR det! De har ”tvättats rena” och har förklarats rättfärdiga!

Det finns befrielse från homosexualitet!
Det finns ingen synd som inte Jesus tog på sig när han dog på korset!
Det går att bli fri från sina homosexuella tankar och känslor, det är inget som du behöver vara fast i.
Jesus tvingar sig inte på någon men om du har tagit beslutet att du vill följa honom och vill bli ren så är hans famn ständigt uträckt för dig. Han kommer inte att avvisa dig eller skämmas för dig, Han älskar dig med en evig kärlek! Han vill umgås med dig och upprätta dig!
Jesus kom för att befria de fångna och bundna, han kom för att göra Dig fri!

Vänd dig till honom, sök kontakt med en kristen som du har förtroende för och be tillsammans med denne om att få bli renad och fri.
Om du vill ha förbön eller kontakt med någon att prata med detta om så tveka inte att kontakta oss, vi finns till för att hjälpa dig!

Må Gud välsigna dig!