Äktenskapet

Gud skapade sex för äktenskapet.

När vi läser i Bibelns första bok står det i den första versen:
”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord”

När det senare beskrivs hur Gud skapar människan sägs det följande:

”Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sade till dem: ”Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden!” 1 Mos 1:27-28

Det står senare i vers 31 att Gud såg på allt han hade skapat och han tyckte att det var ”mycket gott”.
Det var Gud som skapade mannen och kvinnan. Det var också Gud som skapade den sexuella driften i dem båda. Gud skäms inte för sex, han tyckte tvärtom att det han hade gjort var mycket gott. Han var stolt över det han hade skapat.
Ibland får vi bilden av att sex är något smutsigt eller något man inte får längta efter eller tala om (på ett rent sätt såklart, Bibeln fördömer bruket av vulgära och orena skämt i t.ex Ef 5:4)

Vi tror nästan ibland att sex är nåt som Djävulen har skapat. Men det är en lögn! Han har inte skapat någonting, han har bara tagit det som Gud ursprungligen skapade och gjort det till något perverst och fult) Gud är den som skapat sex! Han skapade det inte bara som ett medel för fortplantning, utan som något som skulle vara njutbart för mannen och kvinnan. (om du tvivlar på att sex är till för att vara skönt kan du läsa om kvinnans klitoris, det hade varit helt onödigt för Gud att skapa denna del på kvinnan om enda syftet med sex var att skaffa barn, det hade räckt om mannen hade ett centrum för sexuell stimulans, då det då enbart hade krävts att mannen kunde nå klimax och inte kvinnan)

Gud hade skapat människan med sexuella behov. För att dessa behov skulle kunna tillfredställas skapade han äktenskapet. Redan i 1 Moseboks tredje kapitel ser vi hur Gud bestämmer att mannen ska hålla sig till sin hustru:

”Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de skall bli ett kött. Och mannen och hans hustru var båda nakna utan att blygas för varandra.” 1 Mos 3:24-25

Här kallas de för första gången för man och hustru. Uppmaningen att de skall vara ”ett kött” syftar på både att de ska fungera som en enhet utåt men också på det rent fysiska i samlaget (att vara ett kött är ett uttryck som återkommer i Bibeln när det talas om samlag)
Utanför äktenskapet är sex en synd men inom äktenskapet mellan man och kvinna är det en välsignelse.
Inte bara att det är rätt att ha sex när man är gift, det är även något som är fel att låta bli om inte båda samtycker till det:

”Håll er inte borta från varandra utom möjligen för en tid med bådas samtycke, så att ni kan ägna er åt bönen. Och kom sedan tillsammans igen, så att Satan inte frestar er, eftersom ni inte kan leva avhållsamt.” 1 Kor 7:5

Sex är något oerhört kraftfullt. Det är en andlig förening mellan två människor (1 Kor 6:16). Denna förening styrker relationen mellan de båda genom att skapa starka band, både andliga och emotionella. Radio, TV, tidningar och internet försöker få sex att verka som något vardagligt och som är på samma nivå som att äta eller sova. Sex är så mycket mer än bara ett behov, det är en förening, en sammanflätning av två individer så att de blir ”ett kött”.

Att ingå äktenskap är att ingå förbund mellan varandra. Ordet förbund är något förlegat som inte används så ofta idag. Detta gör att vi inte alltid förstår vad ett förbund innebär eller är. På Bibelns tid (och även idag i vissa afrikanska byar) ingår man blodsförbund med varandra. Ett blodsförbund är oerhört kraftfullt och bindande. Oftast gick det till på det viset att man skar sig i handflatan och kramade sedan varandras händer så att blodet från de båda blandades. Man gav sedan varandra löften. Dessa innefattade beskydd, lojalitet och försörjning. Man lovade att om den andre hamnade i krig eller konflikt så skulle man göra allt (kanske även ge sitt eget liv om det behövdes) för att rädda den andre. Man lovade även att alla ägodelar skulle tillhöra varandra. Om den ene hade ekonomiska behov skulle man ge av det som var sitt för att möta dessa behov. Ett förbund kunde inte upplösas, det fortsatte att gälla från generation till generation.

Bibeln talar om flera förbund. Ett är när Gud ingår förbund med Abraham, ett annat är såklart när Jesus utgjuter sitt blod på korset för Dig och mig. Bibeln talar också om äktenskapet mellan man och kvinna som ett förbund.

När man gifter sig lovar man varandra trohet hela livet (”One Life – One Wife!) Man lovar också varandra att ha allting gemensamt av ägodelar och pengar och att alltid finnas där när den andre behöver något. Det är den yttersta formen av överlåtelse som man kan ge till en annan människa.

Äktenskapet är heligt för Gud. Det är en plats där Gud också insatt familjen (mer om detta i en senare artikel)
När Gud skapade äktenskapet hade han ingen som helst avsikt att detta skulle upplösas, det är alltid en stor sorg för Gud när ett äktenskap upplöses (se en senare artikel om skilsmässa)

Vad vi behöver mer än någonsin i det här landet är en revolution när det gäller synen på äktenskapet. Det behöver komma tillbaka till den plats som det hade i skapelsen, som en evig förening mellan man och kvinna!
Låt oss be att detta blir en verklighet!