Abort

Abort kan vara ett mycket känsligt ämne, vi kanske känner någon som genomgått det eller så har vi själva varit med om abort.

Detta är något som vi är medvetna om när vi skriver detta och vi har inte som avsikt att såra människor som genomgått detta.

Det har dock funnits trender i samhället där man nästintill har betraktat abort som en form av preventivmedel.
Vi har ända sedan skolåren matats med information som säger att ett foster i mammas mage är inte en människa förrän efter ett visst antal veckor. Man får (under särskilda omständigheter) göra abort även efter vecka 18 om det bedöms nödvändigt. I sådana fall kan man alltså även ända fram till vecka 22 abortera barnet. (för er som inte vet vad det motsvarar så kan det nämnas att en normal graviditet varar mellan 36-42 veckor)

Jag använde avsiktligen ordet ”abortera” eftersom det är det som vi har fått höra genom alla tider. Rent praktiskt är det fråga om att döda barnet. Jag ska inte gå in på detaljer (finns rikligt av dessa på nätet) men eftersom staten lagstiftat om det är det inte straffbart. Hade dock barnet varit fött (även om det hade skett för tidigt, idag kan man rädda barn som är födda så tidigt som i vecka 22 ) ,hade det räknats som mord om man då hade låtit barnet dö.

Vi är fullständigt övertygade om att abort är en synd.
Som kristna bör vi betrakta det faktum att Gud älskar livet, Han är uppkomsten till allt liv och för honom är det heligt. Han gör ingen skillnad mellan i vilket stadie människan befinner sig i. Bibeln säger att:

”Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster” (Ps 139:16)

För Gud är du en människa med samma värde oavsett om du är 8 veckor eller 8 år gammal.
Det kan låta hårt och dömande (vi kommer till detta lite senare) att säga att abort är en form av mord, men det är så det är. Bibeln säger att vi inte ska mörda. Jag är övertygad om att detta även gäller de ofödda.

Barn är en gåva!
Varför sker det så många aborter i Sverige idag?
Det finns såklart många svar på detta men några anledningar är.

 • För tidig sexdebut.
  Sexdebuten flyttas allt längre ner i åldrarna. Det finns av olika skäl en press som många unga upplever att debutera tidigt. Man känner sig onormal om man skulle vara oskuld när man kommer upp i 20-års åldern. Den tidiga sexdebuten resulterar ofta i oönskade graviditeter där tyvärr abort oftast blir lösningen.
 • Sex i kombination med alkohol.
  Alkohol försämrar omdömet rejält och allt för ofta försvinner de spärrar som normalt finns. Många oplanerade graviditeter blir till under alkoholpåverkan.
  Dagen efter piller används oftast men ibland anar man ingen risk för graviditet varvid en regelrätt abort istället genomförs.
 • ”Dålig planering”
  Jag sätter orden dålig planering inom parentes. Jag tror inte det finns dålig planering när det gäller barn. Barn är alltid en gåva och en välsignelse och jag tror att Gud alltid belönar de som vågar lita på att Han kommer att vara med och ta hand om allt det praktiska kring föräldraskapet.
  Många väljer abort därför att det stör deras karriär och planer för livet. Jag tror dock att de flesta som har sett ett nyfött barn inte ångrar att de skaffade det oavsett om det innebar personliga uppoffringar (och det kan jag lova att det kommer göra!) Det finns ingen större glädje än att få ta emot ett barn!
 • Dåligt stöd från samhället.
  Jag tror att många unga mammor hade valt att behålla sina barn om de bara hade erbjudits mer stöd från samhället. Ofta om en 17 eller 18-årig kvinna skulle komma in på en ungdomsmottagning eller mödravårdscentral för att hon misstänker att hon är gravid så förutsätts det nästan automatiskt att det ska göras en abort. Man frågar sällan om hon kan tänka sig att föda det. Man är väldigt snabba med att boka in en tid för abort. Flera som jag har talat med som varit med om abort i unga år vittnar om hur de hade önskat att man istället hade uppmuntrat mamman att behålla barnet. Hur man istället hade pekat på alla möjligheterna istället för på det negativa.

Det finns ingen synd som det inte finns förlåtelse för!
Om du har varit med om en abort så ska du veta att det finns förlåtelse för det på samma sätt som det finns förlåtelse för alla andra synder som en människa kan begå!
Syftet med den här sidan är inte att ge dig ångest och skuld över det som ligger i det förflutna. Nej, vad vi vill göra är att uppmuntra människor som just nu står inför ett val att faktiskt välja att låta barnet födas. Det förtjänar en chans! Man brukar ofta tala om kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp. Det Jesus talade om var däremot något annat, han talade om att lämna själviskheten och se till andra framför sig själv. Att inte välja det som gagnar en själv mest utan se till det som hjälper någon annan. Att låta en människa komma in i världen är något stort!

Om du har syndat på detta planet är det enda som behövs att du ber Jesus om förlåtelse. Att du bekänner det som hände som synd och ber att Han ska ta bort synden från dig. Det Jesus gjorde på korset för 2000 år sedan gäller för dig här och nu! Hans famn är alltid öppen för dig och Han kommer inte att förkasta någon enda som kommer till Honom för att få förlåtelse.

”Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.”  1 Joh 1:9