Därför skall du gifta dig

”I fråga om det ni skrev svarar jag: Det är visserligen bäst för en man att inte röra en kvinna. Men för att undvika otuktssynder skall varje man ha sin hustru och varje hustru sin man.” (1 Kor 7:1-2).

I fråga om det ni skrev

Paulus svarar här på en fråga som de hade ställt i ett brev till honom. Vi vet inte exakt vad de frågade om men det rörde sig om äktenskapet och om sex. Paulus skriver att det visserligen är bäst för en man att inte röra en kvinna, d.v.s. att inte ha sex med henne. Vad menade han egentligen? Continue reading

Posted in Blandat | No Comments

”Vi väntar med sex till bröllopet”

"Vi väntar med sex till bröllopet", skriver Dagen.

Gladys del Pilar skall gifta sig med Christer Bergh och i Dagen kan vi läsa att de ska vänta med sex till bröllopet.

Detta kallas för en bra förebild för många människor. Dessutom visar det att tron ger styrka och äkthet. Jesus påverkar i alla livets områden.


Mer om Gladys del Pilar


Sambo, sex och äktenskap

apg29

Posted in Blandat | No Comments

HBTQ-personer mår dåligt

Statistik från Statens Folkhälsoinstitut avslöjar att HBTQ-personer mår sämre och röker, dricker och brukar narkotika i högre utsträckning  än heterosexuella personer.

I en annan undersökning från Folkhälsoinstitutet framkommer det en fördubblad och upp till en trefaldig riskökning för nedsatt psykiskt välbefinnande, stress,  svår ängslan, oro och ångest samt självmordstankar bland HBTQ-personer.

Vill du må bra? Då behöver du omvända dig till Jesus. Då blir du frälst och förlåten. Resultatet blir att du kommer må mycket bättre och få ett gott välbefinnande.

Läs också:

 

Posted in Blandat | No Comments

Attackerna mot äktenskapen – Del 2 – Holger Nilsson

Det finns flera sätt för Guds fiende att fördärva det av Gud instiftade  äktenskapet, ett är att framställa en vrångbild av det.

Äktenskap och giftermål är något som sker mellan man och kvinna. Det har  varit det naturliga och självklara i olika kulturer årtusendena igenom, men  denna självklarhet har bara på några få år gjorts om intet. Detta kan ses som  ett tecken i tiden.

Eftersom Gud har instiftat äktenskapet mellan man och  kvinna, kan en förändring av detta indirekt ses som ett förkastande och ett  uppror mot Honom. Det är alltså något som kommer att få konsekvenser, man ändrar  inte på en gudomlig förordning utan att det leder till följdverkningar.

Det  finns bara ett omvittnat undantag i historien, där äktenskapet inneburit en  samkönad förening. I den babyloniska Talmud finns uppgifter om detta.

Rabbi  Aryeh Spero säger att uppgifterna i dessa talmudtexter, visar på att ”innan  floden, började man skriva äktenskapskontrakt mellan män”.

Tidpunkten för när  detta skedde var alltså före syndafloden på Noas tid. Då hade man alltså  fördärvat den första inrättningen som Gud skapat, nämligen föreningen mellan man  och kvinna.

Det var ett angrepp på det som Gud hade inrättat. Det är därför  helt följdriktligt att Bibelns vittnesbörd om den tiden lyder så  här:

”Gud såg på jorden, och se, den var fördärvad, eftersom alla  människor levde i fördärv på jorden.” 1 Mos. 6:12.


Tidstecken

Detta var på Noas tid och så här säger Jesus att det skall vara vid Hans  återkomst:

”Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid  Människosonens återkomst. Som människorna levde dagarna före floden: de åt och  drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken,  och de visste ingenting, förrän floden kom och ryckte bort dem alla – så skall  Människosonens ankomst vara.” Matt. 24:37-39.

Jesus jämför alltså den  tid då Noa levde, med tiden när Han kommer åter. Det finns en unik likhet mellan  dessa tidpunkter och det är att det är de enda gångerna som samkönade  förhållanden legitimeras!

Det som nu sker är ett stort tidstecken på att Jesu  återkomst kan inträffa när som helst. I samband med detta kommer en dom över  världen och det är hög tid att omvända sig för den som vill bli räddad!

Ett  annat sätt att förvränga äktenskapet som Gud instiftat är att leva som sambo.  Det är inte detsamma som äktenskap, det är viktigt att ha detta klart för  sig.

Det finns ytterligare områden som behöver omnämnas i detta sammanhang.  Det är att man nu börjat laborera med att utplåna könsidentiteten. Ett nytt  utryck ”hen”, har lanserats, som skall ersätta ”han” och ”hon”.

Acceptera  aldrig denna tanke och detta förvirrade uttryck, för de två kön som Guds skapat  människan till:

”Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds  avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.” 1 Mos.  1:27.

Det som nu sker är alltså ännu en förvrängning av den skapelsenorm som  Gud skapat. Detta sker inte utan att det får konsekvenser!

Det finns  ytterligare ett område som vi vill belysa där Guds ordning nu skakas om. Vi  tänker på det som i alla tider varit det självklara – att det är kvinnan som  föder barn. Att detta skulle kunna förändras och förvrängas, är det nog ingen  som kunnat tro, men i dessa yttersta dagar, är det ett faktum.

Det sker genom  könsbyte, vilka blir allt vanligare. När en kvinna valt att genomgå en  könsoperation för att bli en man, och hon-han, behåller sin livmoder, har  hon-han, därmed fortfarande förmågan att föda barn.

Tidstecken

På så sätt skapar man ett tredje kön, vilket medför att ”mannen” kan föda  barn. Många anser då att det vore naturligt att sterilisera ”mannen”. Ett sådant  krav skulle givetvis resultera i starka protester, men så blir det när det  naturliga byts ut mot det onaturliga. Det innebär alltså att man nu också på  detta område angriper den skapelseordning som Gud har förordnat:

”Till  kvinnan sade han: ”Jag skall göra din möda stor när du blir havande. Men smärta  skall du föda dina barn.” 1 Mos. 3:16.

Vi har bara under de senaste åren  sett hur man har brutit ner och förändrat den ordning som Gud fastställt från  begynnelsen. Detta kan ses som ett uppror mot Gud, att man inte accepterar det  som Han förordnat. Detta kommer att få konsekvenser.

En dom kom på Noas tid,  man ville då inte tro på att något sådant skulle inträffa. Inte heller nu vill  man tro på att någon dom kommer. Försent kommer man att upptäcka hur fel man  hade, när vedermödans domsakter går över jorden, de som är beskrivna i  Uppenbarelseboken. Den tiden blir utan motstycke: Läs vad Jesus säger i Matt.  24:21. Jesu ord står som insegel på att världen i sitt gudsfrånvända  tillstånd och sitt uppror mot sin Skapare, kommer att möta denna domstid.  Försent upptäckte människorna allvaret på Noas tid, på samma sätt kommer många i  den yttersta tiden inse allvaret för sent, då vedermödans tid har brutit  in.

Att skriva detta är inte på något sätt att vara domedagsprofet, det är  bara att framhäva det som står skrivet i Guds Ord. En utslätad förkunnelse skall  prägla den sista tiden. Vi är där nu.

Det är dags att göra bättring  och omvända sig till Gud innan nådens dagar tar slut och man står där ensam utan  Gud. Den Gud som man i sin begränsade tankevärld och i sin egoism och högmod,  försökt att bortförklara. Den förnekelsen har inget värde på den  dagen.

Attackerna mot äktenskapen – Del 1 – Holger Nilsson

Holger Nilsson www.flammor.com

apg29

Posted in Blandat | No Comments

Attackerna mot äktenskapen – Del 1 – Holger Nilsson

I vår tid pågår stora attacker mot äktenskapen. Djupast sett är det Guds  fiende som ligger bakom dessa.

Det första Gud inrättade i skapelsens morgon, var äktenskapet mellan man och  kvinna: ”Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till  sin hustru, och de skall bli ett kött.” 1 Mos. 2:24.

I Bibeln kan man se  att Guds fiende alltid velat förstöra det Gud skapat och förordnat. Så är det  också med äktenskapet.

Med tanke på det är det fullt naturligt, att inte  minst de kristna äktenskapen står i fokus för djävulens attacker. Han är Guds  barns avsvurne fiende och alla troendes motståndare. Detta kommer på ett  särskilt sätt att visa sig i dessa yttersta tider. En profetisk beskrivning  finns i Bibelns sista bok:

”I sitt raseri mot kvinnan gick draken bort  för att strida mot de övriga av hennes barn, mot dem som lyder Guds bud och  håller fast vid Jesu vittnesbörd.” Upp. 12:17.

Draken är Bibelns  beteckning på djävulen och kvinnan betecknar Israel. Här nämns också de som  håller fast vid Jesu vittnesbörd och det är naturligtvis de troende.

Vi kan  alltså se att det i den sista tiden blir det attacker emot såväl GT:s  förbundsfolk, judarna, som NT:s folk, de kristna.

Dessa attacker mot Guds  båda utkorade folk, blir allt tydligare i vår tid. En av yttringarna gäller just  attackerna mot kristnas äktenskap genom de redskap djävulen använder för att slå  sönder äktenskapen.

Redan för tio år sedan kunde vi beskriva ett sådant  fall, och det finns även andra vittnesbörd om. Det vi skrev om var en  pastorsfrus upplevelse då hon reste med flyg. På planet serverades lunch då en  kvinna som satt bredvid pastorsfrun säger att hon inte skall ha någon mat,  eftersom hon fastar. Den kristna kvinnan bli då intresserad och de börjar  samtala med varandra. Då förklarar den andra kvinnan att hon fastade på onsdagar  med inriktning på att kristna äktenskap skulle brytas. Även andra har upplyst om  hur djävulsdyrkare ber och fastar för att kristna äktenskap skall slås  sönder. Detta skrev vi om i nr 2-2002.

Gud har också profetiskt varnat  sitt folk för dessa attacker. I Världen Idag den 9 mars skriver Lasse Nylén,  ledare för organisationen Levande Familjer, som arbetar för att stödja familjer  för att undgå skilsmässor:

”Levande familjer började sitt arbete 1997, bland  annat efter ett profetiskt tilltal: ´Det kommer at slå in en våg av skilsmässor  över svensk kristenhet.` För 7-8 år sedan talade Gud om en andra våg – en våg av  omgiften. Samma människor sitter nu med nya partners på gudstjänst i samma  kyrka. Kristenheten hade låg beredskap att hantera den första vågen och var ännu  mindre beredd på den andra.”Slut citat.

Nu är det dags att stå upp och stå  emot djävulens attacker mot äktenskapen! Det finns inte en dag att förlora. En  massiv förhöjd andlig beredskap är det som kan förhindra fler skilsmässor.

Vi  tror att det absolut viktigaste är att troende makar ber tillsammans, tar en  daglig stund i bön inför Herrens ansikte, i överlåtelse till Honom och till  varandra.

Då är man inte bara två i äktenskapet, utan tre, Jesus Kristus vår  frälsare och beskyddare är med i centrum av förhållandet. Han vill vara det och  det är en stor välsignelse och styrka att bygga sitt äktenskap på detta sätt.  Ett bibelord som kan tillämpas på detta är Predikaren 4:12:

”Där den  ensamme blir övervunnen, kan två stå emot. Och en tredubbelt tvinnad tråd  brister inte så lätt.”

Det finns också undersökningar som bekräftar att  de som har en andlig gemenskap tillsammans har ett bättre förhållande i  äktenskapet.  en sådan som gjordes av National Survey och publicerades under  rubriken Couples who pray together, stay together, konstateras:

”Ett av de  resultat som är klart och tydligt, är att par som i hemmet har aktiviteter såsom  bön och bibelstudium tillsammans är mer benägna att ha kärleksfulla  förhållanden.”

Bön – den bästa försäkringen för ett äktenskap.

 

Holger Nilsson www.flammor.com

apg29

Posted in Blandat | No Comments

Samhällets sexfixering

Det är väldigt mycket sexfixering i vårt samhälle idag. Är någon oskuld och inte har sex så verkar det nästan som att det är en skam och något konstigt. Det är som om en del tror att sex är frälsande.

Sex ska vara i äktenskapet mellan en man och en kvinna. Då bär det den bästa frukten. Allt annat är osunt och bär inte god frukt. Dessutom är det en synd.

Det bara sköljs över sexbudskap mot den lilla människan idag. Jag tittade lite på indexsidan på aftonbladet.se. Det var en hel del om sex där. Jag listar länkarna här nedanför. Detta är bara ett exempel. Expressen har en hel del också om sex.

Gå inte på vad tidningar och media spyr ut. Ta istället reda på vad rätt och ren sex är genom att studera ämnet i Bibeln. Dessutom behöver alla människor ha Jesus. Det är den rätta grunden och då kommer var sak i livet bli rätt och få rätt plats.

Apg29

Posted in Blandat | No Comments

Nya böcker om sexmissbruk

Två kristna böcker om män och sexmissbruk kommer denna höst på svenska. Det kan ses som ett tidens tecken. Behovet av sådan litteratur är enormt. Det skriver pastor Torbjörn Freij som i dag recenserar böckerna Varje mans kamp och Mitt hemliga jag.

Detta skriver Världen idag.

Posted in Blandat | No Comments

När sex blir synd

Urklipp från Dagen. Bilden är från den moraliskt fallna filmen "Sex på kartan". Filmen är gjord för att förleda så många ungdomar som möjligt.
Urklipp från Dagen. Bilden är från den moraliskt fallna filmen ”Sex på kartan”. Filmen är gjord för att förleda så många ungdomar som möjligt.

Vill du ha sex? Då ska du vänta tills du har gift dig med någon av det motsatta könet!

Men om de inte kan leva avhållsamt skall de gifta sig, eftersom det är bättre att gifta sig än att vara upptänd av begär. (1 Kor 7:9)

Är det synd med sex? Nej! Men sex kan användas till synd. Och synd är det om sex används utanför äktenskapet mellan en man och kvinna.

apg29

Posted in Blandat | No Comments

Är sex synd?

Ibland beskylls kristna för att de skulle tycka att sex är synd. Men sex är inte i sig själv en synd. Det är någonting fint om det används där det ska användas. Nämligen i ett äktenskap mellan en man och kvinna.

Sex är i dag överexploaterat. Budskapet från världen är att du inte kan bli lycklig utan sex. Och helst ska du ha sex utan att binda dig till någon.

Sanningen är att det är då du blir bunden och du kommer inte bli lycklig eftersom du inners inne vet att du har blivit lurad.

Sex är någonting fint och rent om det används inom äktenskapets helgd.

Posted in Blandat | No Comments

Dela Livet – Hela Livet av Lars-Göran & Christina Sundberg

Dela Livet – Hela Livet

Förlag: Libris Förlag
ISBN: 9789171959799
Antal sidor: 195

Under-rubriken till Leva Livet – Hela Livet, är ”Handbok för äktenskap på väg”.
Första gången jag kom i kontakt med boken var när jag och min fru gick en äktenskapskurs där ovan nämnda bok var en del av kursmaterialet.

Boken passade mycket väl att ha på en äktenskapskurs då den berör en mängd olika ämnen av äktenskapet. Mycket fokus läggs på kommunikation, då det är så centralt för varje relation. Andra ämnen som berörs är sex, pengar och påverkan från uppväxten. Just detta med uppväxten påverkar en relation mer än man ibland kan ana. Så mycket av våra åsikter och värderingar är faktiskt ärvda från våra föräldrar eller vår uppväxtmiljö.

Det finns en hel uppsjö böcker med liknande tema och det kan ibland vara svårt att veta vilken man egentligen ska välja. Den här boken fungerar bra som kursmaterial och jag tror också att man får mest ut av den om man kommer överens om att läsa den som ett par. Att sitta ner och läsa igenom ett kapitel åt gången är väldigt bra och ger väldigt mycket för relationen.

Jag kan definitivt rekommendera boken till alla par, oavsett om man har varit gift hela livet eller man är precis nygift.

BETYG: 4 av 5

Posted in Äktenskapet, Boktips | Tagged | No Comments